Изграждане

•Груб строеж

•Зидарии

•Изграждане на силно- и слаботокови инсталации

•Изграждане на водоснабдяващи, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации

•Покриви

Сухо строителство

•Окачени тавани от гипсокартон

•Растерни окачени тавани

•Тавани по детайл

•Предстенни обшивки

•Преградни стени

•Щендерни стени

•Каменни облицовки

•Скрито осветление и др.

Довършителни работи и вътрешно строителство

•Замазки

•Полагане на подови настилки

•Шпакловки

•Дизайнерски елементи

•Бояджийски работи и др

За Нас

Освен изграждането на нови обекти ФБ Груп ЕООД реконструира, довършва и ремонтира жилищни, търговски и офис обекти, прави експертни оценки и консултации по възникнали проблеми в процеса на работа. ФБ Груп ЕООД има широка дейност из цялата страна, както и редица обекти по Черноморието и София. Освен предприемаческата и строителна дейност фирмата развива дейността си в областта на изпълнение на обществени поръчки.

ФБ Груп ЕООД предлага бързина, сигурност и високо качество на строителство.

Фирма ФБ Груп ЕООД e създадена през 2013 година с оглед осигуряване на всички необходими национални и европейски изисквания в областта на строителството. Фирмата е член на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. От самото и създаване основният предмет на дейност на фирмата включва: проучване, проектиране, изграждане и ремонт на сгради, продажба на готови жилища и търговски обекти.

Фирмата разполага с необходимите производствени и човешки ресурси за изпълнение на обекти, независимо от обема и сложността на изпълнение. Принципът на работа във фирмата е коректност и качество, за което допринасят и специалистите, които работят в нея. Те са висококвалифицирани с дългогодишен опит и доказани възможности. Във фирмата работят над 70 служителя. ФБ Груп ЕООД е сертифицирана по стандарта за качество ISO 9001 и ISO 14001.

ФБ Груп ЕООД разполага с мащабен парк от строителна механизация за изграждане на подземна инфраструктурна комуникация и изкопи за строителни обекти ( 18 самосвала, 4 верижни багера, 2 комбинирани багера и 2 бобката.) За реализацията на проектите си използваме съвременни технологии и материали с високо качество и дългогодишна гаранция. А разчупено виждане и новаторски идеи на нашите архитекти ни правят конкуренти в строителния бранш. Изградените сгради са функционални, площите се използват максимално и е осигурен максимален комфорт. Фасадата и общите части на сградите са с модерна и оригинална архитектура.

Нашите Сертификати

Сертификат ISO 9001

ISO 9001 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите.

Сертификат ISO 9001

ISO 9001 е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите.

Какво представлява ISO 14001?

ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда. Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.

Какво представлява ISO 14001?

ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда. Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1181 / 04.10.2018

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - TV 019458

II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008: Удостоверение № V - TV 013588

III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № IV - TV 009294

IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № III - TV 006599

Нашите Партньори

  •  

ПОЛУЧИ СЕГА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО СТРОИТЕЛСТВОТО НА ВАШИЯ ОБЕКТ.

Стремим се да осигурим на клиентите ни спокойствието и сигурността, от които се нуждаят, докато ние се грижим за строителството или ремонта на техните офиси, апартаменти, вили или търговски обекти. Изграждането на максимален комфорт и минимални неприятности са един от основните ни приоритети в процеса на нашата работа. Фирмата се стреми да работи изцяло със собствено оборудване за да се избегнат забавяния в сроковете, поради ангажираност на под-изпълнители.

При въпроси и необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите чрез нашите координати за контакти:

..............................................................